Juhised trükifailide ettevalmistamise kohta

Tehnilised nõuded trükifailidele:

 1. Eelistatud on komposiit-PDF fail, kokkuleppel kliendiga genereerime selle teistest formaatidest
 2. Lõikevaru ehk bleed 3-5 mm ka juhul, kui servad on trükita
 3. Värvid on CMYK värviruumis (Pantone Solid värvide puhul tuleb arvestada, et digitrükis ei ole kõik värvid võrdselt teostatavad)
 4. Kirjatüübid ehk fondid on vektoriseeritud või eraldi failina kaasa pandud
 5. Failiga on kaasas kasutatud ICC värviprofiil, selle puudumisel trükime vaikimisi Coated FOGRA39 profiiliga
 6. Piltide resolutsioon min 300 dpi (kui madalam, siis konsulteerime kliendiga)
 7. Kui on kasutatud läbipaistvusega (transparency) seotud efekte, siis peab klient meid sellest teavitama
 8. Microsoft Office tarkvara nagu Word, Excel, PowerPoint ja Publisher ei ole trükifailide ettevalmistamiseks ja nendes vormistatud faile me ei aktsepteeri

Tehnilised nõuded kontuur- või erikujulõikusele:

 1. Trükitav pilt ja lõikejooned on eraldi lehtedel või eraldi failides ning palume ka lisada eraldi fail soovitud lõpptulemuse visuaaliga
 2. Erinevad lõiked (pindlõikus, läbilõikus, pakendite ja makettide puhul vajadusel nuut/soon või perforeering) tähistada failis eri värvidega – üldjuhul on lõikejoon punane, soon roheline ja perforatsioon kollane
 3. Palume tähelepanelikult jälgida, et lõikejoonte/järeltöötluse lehel poleks midagi üleliigset – masinad reageerivad igale punktile
 4. Lõikevaru ehk bleed 3-5 mm ka juhul, kui servad on trükita
 5. Värvid on CMYK värviruumis

Tehnilised nõuded AutoCAD'i või muude projekteerimis­programmidega genereeritud failidele:

 1. Eelistatud on AutoCAD programmist salvestatud PDF, milles on soovitud kujunditele määratud Fill (värvil pole tähtsust) ja Stroke eemaldatud
 2. Failis peab olema arusaadav mõõtkava
 3. Kui soovite edastada DWG või DXF formaadis faile, siis palun eemaldada failist konkreetse töö jaoks kõik mittevajalikud kihid