Privaatsussätted

Milliseid andmeid sellel veebilehel kogutakse ja mis eesmärgil?

MR Stuudio OÜ kogub käesoleval veebilehel järgmisi andmeid:

 1. kasutaja IP-aadress ilma isikut tuvastava teabeta
 2. lehekülg, mida külastati
 3. külastamise aeg
 4. veebilehitseja ja operatsioonisüsteem
 5. veebilehitseja ekraani suurus
 6. kasutatud seadme üldine kirjeldus
 7. kasutaja regioon

Loetletud andmeid kogume veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ning külastusstatistika tegemiseks.

Kas veebileht kasutab ka küpsiseid?

MR Stuudio OÜ veebileht kasutab järgnevaid küpsiseid:

 1. _GRECAPTCHA - Google reCAPTCHA poolt riskianalüüsi teostamiseks kasutatud küpsis hinnapäringu lehel.

Mis liiki muid isikuandmeid MR Stuudio OÜ kogub ja mis eesmärkidel?

MR Stuudio OÜ kogub ja töötleb järgmisi kliendi poolt esitatud andmeid:

 1. kliendi ees- ja perekonnanimi
 2. ettevõtte nimi
 3. e-posti aadress
 4. telefoninumber
 5. kliendi ning MR Stuudio OÜ vaheline infovahetus
 6. kliendi poolt saadetud tootmiseks vajalikud materjalid

Antud isikuandmeid töödeldakse üksnes teenuse osutamise eesmärgil.

Millised on kliendi õigused?

Te võite igal ajal kasutada oma õigusi seoses oma isikuandmetega, mida me töötleme:

 1. Teil on õigus nõuda juurdepääsu teiega seotud isikuandmetele, sealhulgas õigus saada teavet, kas teie kohta töödeldakse isikuandmeid või mitte, milliseid isikuandmeid töödeldakse ning mis on töötlemise eesmärk.
 2. Teil on ka õigus nõuda ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist.
 3. Te võite nõuda, et teie isikuandmed kustutataks, nt kui isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, milleks need koguti, töötlemine on ebaseaduslik või isikuandmed tuleb kustutada.

Kuidas andmeid töödeldakse?

MR Stuudio OÜ töötleb isikuandmeid üksnes eesmärkidel, milleks need on kogutud, ning isikuandmed on kättesaadavad üksnes nendele töötajatele, kes töötavad ametikohal, mis nõuab neilt oma töö tegemiseks isikuandmete töötlemist.

Kas andmeid edastatakse või avaldatakse kolmandatele isikutele?

Me ei avalda isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on nõutav Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679; „GDPR“) või muudes Eestis kohaldatavates andmekaitse-alastes õigusaktides.

Kus teie andmeid töödeldakse?

Töötleme isikuandmeid Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirakonnas asuvates serverites, rakendades asjakohaseid meetmeid tagamaks, et teie isikuandmed on kaitstud ja turvalised.

Kui teil on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega MR Stuudio OÜ poolt, võtke meiega ühendust aadressil info@mrstuudio.ee.