CONTOUR CUTTING
Cutting around a pre-printed image.using a drag blade to perform the cut. Both Kiss Cut (cutting through vinyl up to its backing material) and Through Cut (contour cut pre-printed decals/stickers completely through the media) options can be used.

V-CUT
A tool for cutting thicker POP/POS materials (e.g. X-board, Re-board, Kappa, corrugated cardboard, etc.) at a 45-degree angle for display applications. V-Cuts enable to fold large-scale promotional materials for easy packaging and transportation.

45°, 30° ja 60° MILLING

CREASING
Crease lines are applied on paper and cardboard materials to perform neat foldings.

MICRO-PERFORATING
Perforation allows the various parts of the perforated paper to be separated from one another by simply “folding and tearing along the dotted line.”

MODELS & PROTOTYPES
Before series production, we can provide packaging or POP prototypes of final design to achieve the exact look you are going for.

Märksõnad:  

DIGITRÜKK
Digitrükis kasutatav lateks- või lahustipõhine tehnoloogia võimaldab trükkida paberile, vinüülile, tekstiilile ning tapeedile.

KONTUURLÕIKUS
Faili trükiettevalmistusel lisatakse markeering, mille alusel hiljem kujutis etteantud kontuurjoont mööda välja lõigatakse ilma stantsi valmistamiseta. Võimalik on osaline või täielik läbilõikus.

V-CUT
Paksema pehme plaatmaterjali (KAPA, REBOARD, LAINEPAPP) järeltöötlemine selliselt, et nende pakendamine ja transport oleks võimalikult säästlik. V-lõiked (45° nurga all sooned, lõiked ei läbista materjali täielikult) ja läbilõiked (KONTUURLÕIKUS) võimaldavad 3D tooted transpordi ajaks kokku voltida ning esitluskohas paigaldamisel saavutada vajalik 3D kujul ekspositsioon.

45°, 30° ja 60° FREESIMINE

NUUTIMINE
Paber- ja kartongtoodetele tehakse hilisema voltimise hõlbustamiseks ette nuudijäljed.

PERFOREERIMINE

MAKETID ja PROTOTÜÜBID
Enne suuretiraazhilise tarbija- vm pakendi tootmist on mõistlik teha prototüüp veendumaks, et pakend on disainitud tootele sobivaks ja vältimaks hiliseimaid ümbertegemise kulusid.

Värskeimad tööd

MR Stuudio OÜ

Tondi 17B
11316 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 650 4844

myyk@mrstuudio.ee